Over V A & I

Luchtkastelen ?

Veel mensen hebben een droom over hun huisvesting. “Had ik maar meer ruimte, een mooier huis of…. en dan worden dromen luchtkastelen. Toch hoeft het niet bij een luchtkasteel te blijven. Verhoeven Architectuur & Interieur kan u helpen bij het realiseren van uw (lucht)kasteel.

Verhoeven Architectuur & Interieur is een architectenbureau, dat zowel het gebouw als de inrichting kan ontwerpen. De focus van Verhoeven Architectuur & Interieur ligt op duurzaam kostenbewust en tijdsbewust ontwerpen. Verhoeven Architectuur & Interieur heeft ervaring met en kennis van alle aspecten van het bouwen, vanaf het initiatief tot en met de uitvoering en bouwbegeleiding. Verhoeven Architectuur & Interieur is flexibel en werkt met meerdere partners samen. De kennis en ervaring van Verhoeven Architectuur & Interieur gaat over wonen, werken en de gezondheidszorg. Het portfolio van Verhoeven Architectuur & Interieur bevat vele projecten met een grote diversiteit in omvang en complexiteit. Deze projecten hebben als overeenkomst dat ze allemaal met grote passie en plezier zijn ontworpen en uitgevoerd door Verhoeven Architectuur & Interieur.

Verhoeven Architectuur & Interieur is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Verhoeven Architectuur & Interieur komt voort uit Meijerink & Verhoeven B.V. Hans Verhoeven is een van de oprichters van MV Kwadraat en Meijerink & Verhoeven B.V. In ons 5 jarig bestaan is Verhoeven Architectuur & Interieur uitgegroeid tot een begrip in de gezondheidszorg.

Missie en Visie

Een beeld, schilderij of boek kun je ontwijken, de gebouwde omgeving niet. Als Verhoeven Architectuur & Interieur hebben we de plicht om onze gebouwde omgeving zo zorgvuldig mogelijk te ontwerpen en in te richten. En als we dat toch doen, waarom zouden we die omgeving dan ook niet zo mooi en interessant mogelijk maken, zodat er altijd wat te zien is. De vraag die we onszelf stellen is: “Hoe kunnen we de aangetroffen situatie beter achterlaten dan deze wordt aangetroffen ?” Door deze vraagstelling wordt het mogelijk om naar een situatie te kijken en altijd met een betere oplossing te komen, dan die welke voor de hand zou liggen.

Op stedelijk niveau bijvoorbeeld kan dit leiden tot het inplannen van een nieuw gebouw of het aanpassen van de omgeving om de leefkwaliteit te verhogen. Op gebouwniveau kan dit leiden tot nieuwbouw of juist hergebruik van het bestaande gebouw met aanpassingen, wat onze voorkeur heeft om te komen tot een duurzame ontwikkeling. Maar ook op interieurniveau wordt de vraag gestel: “wat is herbruikbaar en wat te vervangen ?” Binnen deze visie zijn duurzaamheid, budget en planning de belangrijkste aspecten voor Verhoeven Architectuur & Interieur.

Iziko

“Iziko” is een woord afkomstig uit het Zuid-Afrikaanse isiXhosa en betekent letterlijk “haard”. Traditioneel en symbolisch is de haard het sociale centrum van het huis. Een plaats geassocieerd met warmte, verwantschap en afkomst. Waar voedsel wordt bereid en gedeeld, verhalen worden verteld en kennis wordt overgedragen van de ene generatie naar de volgende.

“Iziko” maakt het mogelijk om samen te komen en om zaken anders te zien. Wij zien “Iziko” als de ziel van het gebouw en de (architectuur)traditie waarin wij zijn grootgebracht.  

I = Investeren

Z = Zorgdragen

I = Informatie

K = Kwaliteit

O = Organiseren

Investeren: Met de focus op kostenbewust ontwerpen wordt al in vroegtijdig stadium de financiële haalbaarheid van het project onderzocht. Samen met onze partners wordt gekeken naar de mogelijke investeringsvorm: “ Gaat u zelf investeren of zoekt u partners ? Zoekt u huurders ? Gaat u huren en zoekt u een investeerder ?”

Zorgdragen: Vanaf het eerste gesprek gaan wij u ontzorgen. We maken afspraken met de betrokkenen. Deze afspraken verwerken we in een plan van aanpak dat verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen weergeeft.

Informatie: Alle informatie rond het ontwerpproces wordt voor de verschillende fasen en tijdens de activering van een fase voor u ter beschikking gesteld. Met u wordt afgesproken op welke manier deze informatie beschikbaar zal zijn.

Kwaliteit: Verhoeven Architectuur & Interieur streeft een zo hoog mogelijke kwaliteit na. Dit is niet alleen te zien in de ontworpen producten, maar is ook te ondervinden in het gehele ontwerpproces. De kwaliteit van Verhoeven Architectuur & Interieur is terug te vinden in de zorgvuldigheid van het proces en het eindproduct, in originaliteit en onderscheidend vermogen.

Organiseren: Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen is een goede organisatie van het gehele ontwerp- en bouwproces van cruciaal belang. Verhoeven Architectuur & Interieur organiseert het gehele ontwerpproces voor u, van luchtkasteel tot gebouw. Verhoeven Architectuur & Interieur kan een antwoord geven op al uw vragen, zodat uw luchtkasteel werkelijkheid wordt.