Iziko

“Iziko” is een woord afkomstig uit het Zuid-Afrikaanse isiXhosa en betekent letterlijk “haard”. Traditioneel en symbolisch is de haard het sociale centrum van het huis. Een plaats geassocieerd met warmte, verwantschap en afkomst. Waar voedsel wordt bereid en gedeeld, verhalen worden verteld en kennis wordt overgedragen van de ene generatie naar de volgende.
“Iziko” maakt het mogelijk om samen te komen en om zaken anders te zien. Verhoeven Architectuur & Interieur ziet “Iziko” als de ziel van het gebouw en de (architectuur)traditie waarin wij zijn grootgebracht.

Next

Investeren

Met de focus op kostenbewust ontwerpen wordt al in vroegtijdig stadium de financiële haalbaarheid van het project onderzocht. Samen met onze partners wordt gekeken naar de mogelijke investeringsvorm: “ Gaat u zelf investeren of zoekt u partners ? Zoekt u huurders ? Gaat u huren en zoekt u een investeerder ?”

Next

Zorgdragen

Vanaf het eerste gesprek gaan wij u ontzorgen. We maken afspraken met de betrokken personen en instanties. Deze afspraken verwerken we in een plan van aanpak dat verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen weergeeft.

Next

Informatie

Alle informatie rond het ontwerpproces wordt voor de verschillende fasen en tijdens de activering van een fase voor u ter beschikking gesteld. Met u wordt afgesproken op welke manier deze informatie beschikbaar zal zijn.

Next

Kwaliteit

Alle informatie rond het ontwerpproces wordt voor de verschillende fasen en tijdens de activering van een fase voor u ter beschikking gesteld. Met u wordt afgesproken op welke manier deze informatie beschikbaar zal zijn.

Next

Organiseren

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen is een goede organisatie van het gehele ontwerp- en bouwproces van cruciaal belang. Verhoeven Architectuur & Interieur organiseert het gehele ontwerpproces voor u, van droom tot gebouw. Verhoeven Architectuur & Interieur kan een antwoord geven op al uw vragen, zodat uw droom werkelijkheid wordt.

Next