Algemeen

Verhoeven Architectuur & Interieur is een architectenbureau, dat zowel de bouw als de inrichting kan ontwerpen. De focus van Verhoeven Architectuur & Interieur ligt op kostenbewust en tijdsbewust ontwerpen. Verhoeven Architectuur & Interieur heeft ervaring met en kennis van alle aspecten van het bouwen, vanaf het initiatief en haalbaarheidsonderzoek tot en met de technische uitvoering en bouwbegeleiding. Verhoeven Architectuur & Interieur is flexibel en werkt met meerdere partners samen. De kennis en ervaring van Verhoeven Architectuur & Interieur strekt zich uit over wonen, werken, bijvoorbeeld diverse kantoren, en de gezondheidszorg, waaronder huisartsenpraktijken, apotheken en gezondheidscentra. De portfolio van Verhoeven Architectuur & Interieur bevat vele projecten in met een grote diversiteit in omvang en complexiteit. Toch hebben deze projecten ook een overeenkomst. De overeenkomst is dat alle projecten met grote passie en liefde zijn ontworpen en uitgevoerd door Verhoeven Architectuur & Interieur. Ieder nieuw project wordt met deze grote passie en liefde ontworpen en uitgevoerd.

Verhoeven Architectuur & Interieur is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en Profs4Zorg. Verhoeven Architectuur & Interieur komt voort uit Meijerink & Verhoeven B.V. Hans Verhoeven is een van de oprichters van MV Kwadraat en Meijerink & Verhoeven B.V.

Next

Visie

De visie van Verhoeven Architectuur & Interieur start altijd met de vraag: “Hoe kunnen we de aangetroffen situatie beter achterlaten dan deze wordt aangetroffen ?” Door deze vraagstelling wordt het mogelijk om met een open mind naar de situatie te kijken. Op stedelijk niveau bijvoorbeeld kan dit leiden tot het inplannen van een nieuw gebouw of het aanpassen van de omgeving om de leefkwaliteit te verhogen. Op gebouwniveau kan dit leiden tot nieuwbouw of juist hergebruik van het bestaande gebouw met aanpassingen. Maar ook op interieurniveau wat is herbruikbaar en wat te vervangen ? Binnen deze visie zijn duurzaamheid, budget en planning belangrijke aspecten voor Verhoeven Architectuur & Interieur.

Next

Missie

De missie van Verhoeven Architectuur & Interieur laat zich het beste vatten in het woord “iziko”. “Iziko” is een woord afkomstig uit het Zuid-Afrikaanse isiXhosa en betekent letterlijk “haard”. Traditioneel en symbolisch is de haard het sociale centrum van het huis. Een plaats geassocieerd met warmte, verwantschap en afkomst. Waar voedsel wordt bereid en gedeeld, verhalen worden verteld en kennis wordt overgedragen van de ene generatie naar de volgende. “Iziko” maakt het mogelijk om samen te komen en om zaken anders te zien. Wij zien “Iziko” als de ziel van het gebouw en de (architectuur)traditie waarin wij zijn grootgebracht.

Next

Historie

Een korte geschiedenis: 1983 Tekenaar/Architect bij een projectontwikkelaar
1990 Afgestudeerd als architect aan de Academie voor Bouwkunst
1990 Werkzaam voor OPG RBA Consultants
1991 Lid BNA
1997 Oprichting MV Kwadraat
2001 Oprichting Meijerink & Verhoeven
2013 Lid van Diat4Bouwen
2014 Lid van Profs4Zorg
2014 Bestuurslid BNA Kring Centrum
2015 Secretaris van de bewonersvereniging
2015 Oprichting Verhoeven Architectuur & Interieur

Twee maal Winnaar “apotheek van het jaar”
Geshortlist op het Wereld Architectuur Festival met het gezondheidscentrum Saendelft te Assendelft.
Hoogste Nederlandse inzending bij de People’s Choice Award.
Hans Verhoeven heeft lesgegeven op MBO Bouwkunde en aan basis schoolkinderen in achterstandswijken. Verder heeft hij mensen gecoached in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling en hun relaties.

Next

Werkwijze

Iedere opdrachtgever heeft een droom. Een droom over een woning, bedrijf, gebouw. Deze droom kunnen wij waarmaken, daar start het ontwerp. Dit ontwerp begint met een idee. Ontwerpen ontstaan niet vanuit het niets, maar vanuit een grote kennis en ervaring. Ieder ontwerp is hierop gebaseerd. Wij gaan terug naar de uitgangspunten en combineren patronen, verbanden. De materialisatie van het idee is een zoektocht met kansen voor ontdekking, groei en transformatie. Het ontwerp gaat ook de confrontatie aan. Het ontwerp is als een uitingsvorm van een ontmoeting. Een uitingsvorm die de harmonie of juist het contrast weergeeft. Het ontwerp is de spiegel van de droom.

We willen onderscheidende projecten realiseren, die een duidelijk verschil maken met wat er doorgaans gebouwd wordt. Vaak zie je dat al in de details. Een project moet haalbaar zijn, budgettair en programmatisch, daarom starten we ook met een onderzoek naar de haalbaarheid en tegelijkertijd willen we ook ontdekken hoe we kunnen verrassen, vernieuwen en innoveren.

We doen dit door voortdurend onszelf en u vragen te stellen: “Hoe wilt u wonen/werken ? Hoe ontwikkelt uw organisatie zich ? Hoe wordt uw toekomst ?” Door vragen te stellen verschaffen we ons inzicht in wat bij u past, dwingen we onszelf op zoek te gaan naar passende antwoorden en kunnen we gebouwen maken die een duurzame oplossing bieden. Dit doen we door van de gebaande paden te durven afwijken, te durven dromen en tegelijkertijd nuchter te kijken naar het budget en de beschikbare tijd.

Next

Netwerkpartners

Het logo van Profs4Zorg Het logo van Meijerink Bouw Management Het logo van VAB