Verhoeven Architectuur en Interieur

“Architectuur is een voortdurende verkenning naar het concretiseren van het raakvlak tussen programma en ruimte, tussen openheid en geslotenheid. Abstracte begrippen als licht en donker, transparantie en privacy krijgen vorm.”